Bohoslužba Květné neděle

Kostel sv. Jakuba v Bořejově, poslední neděle před Velikonocemi od 14:00 hodin

Pobožnost u Žlutého kamene, 24.3.2013       První jarní akcí v kostele sv. Jakuba v Bořejově bývá obvykle bohoslužba Květné neděle. Od roku 2005 se k ní scházíme před 14. hodinou asi 2 km od Bořejova u "Žlutého kamene" na křižovatce poblíž restaurace Pod Houskou u Blatců. Ve skalním výklenku je asi od 1. poloviny 18. století umístěn velký dřevěný kříž, který byl na podzim roku 2012 obnoven občanským sdružením Pšovka - okrašlovacím spolkem Kokořínska. U kříže se podle počasí schází kolem 20 až 40 poutníků, kterým farář Jan Nepomuk Jiřiště vysvětlí význam Květné neděle a požehná jim jívové ratolesti, které si s sebou přinesou. Poté poutníci utvoří průvod, v jehož čele je nesen procesní kříž, a vydají se údolím a lesem vzhůru k bořejovskému kostelu, kde se k nim připojí další návštěvníci bohoslužby. Zde Honza Jiřiště 3x udeří křížem na dveře kostela, které se otevřou, a uvnitř pak pokračuje bohoslužba čtením Pašijí. Mše v kostele se účastní obvykle 30 až 50 poutníků a po jejím skončení je ještě možné pokračovat v družné zábavě před kostelem.
      Od dubna 2014 udržuje tradici žehnání jívových ratolestí, procesí od Žlutého kamene a bohoslužbu Květné neděle v Bořejově nynější bělský farář P. Kamil Škoda a jáhen p. Téra.

Pobožnost u Žlutého kamene, 20.3.2016 Pobožnost u Žlutého kamene, 20.3.2016 Pobožnost u Žlutého kamene, 9.4.2006 Pouť do kostela, 5.4.2009 Bohoslužba Květné neděle, 28.3.2010 Bohoslužba Květné neděle, 5.4.2009 Čtení Pašijí v kostele sv. Jakuba, 1.4.2007 Čtení Pašijí v kostele, 16.3.2008 Čtení Pašijí v kostele, 20.3.2016