Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje

Kostel sv. Jakuba v Bořejově, některá neděle v 1. polovině září od 15:00 hodin

Mimořádným kulturním zážitkem je v bořejovském kostele sv. Jakuba koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou pod vedením dirigenta Václava Mazáčka. Tento orchestr jezdí do našeho kraje pravidelně na podzimní soustředění, v jehož rámci také veřejně vystupuje na hradě Houska a v kostele sv. Bartoloměje v Doksech. Vystoupení v Bořejově se souborem domluvili naši přátelé z občanského sdružení Pšovka - okrašlovacího spolku Kokořínska, a poprvé se zde konalo 5. září 2004. Orchestr interpretuje barokní i současné skladby a jeho vystoupení tu má každoročně velký úspěch. V přední části kostela se rozmístí okolo 20 hudebníků a kostelní loď zaplní posluchači, kterých bývá 50-80. Orchestr vystupuje v Bořejově zdarma a výtěžek z dobrovolného vstupného se využívá na obnovu kostela.
Na koncertě 14. září 2014 hudebníky i posluchače přivítal také nový farář p. Škoda.
Na závěr koncertu 13. září 2015 vystoupil "Mužský pěvecký sbor" z Blatců, který za velkého aplausu diváků zazpíval v doprovodu orchestru upravenou skladbu od Vangelise s textem vyznání kraji pod Houskou od prof. Mazáčka.

Po koncertě bývá čas k přátelskému setkání a popovídání u malého občerstvení před kostelem.