Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje

Kostel sv. Jakuba v Bořejově, některá neděle v 1. polovině září od 15:00 hodin

      Mimořádným kulturním zážitkem je v bořejovském kostele sv. Jakuba koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou pod vedením dirigenta Václava Mazáčka. Tento orchestr jezdí do našeho kraje pravidelně na podzimní soustředění, v jehož rámci také veřejně vystupuje na hradě Houska a v kostele sv. Bartoloměje v Doksech. Vystoupení v Bořejově se souborem domluvili naši přátelé z občanského sdružení Pšovka - okrašlovacího spolku Kokořínska, a poprvé se zde konalo 5. září 2004. Orchestr interpretuje barokní i současné skladby a jeho vystoupení tu má každoročně velký úspěch. V přední části kostela se rozmístí okolo 20 hudebníků a kostelní loď zaplní posluchači, kterých bývá 50-80. Orchestr vystupuje v Bořejově zdarma a výtěžek z dobrovolného vstupného se využívá na obnovu kostela.
      Na koncertě 14. září 2014 hudebníky i posluchače přivítal také nový farář p. Škoda.
      Na závěr koncertu 13. září 2015 vystoupil "Mužský pěvecký sbor" z Blatců, který za velkého aplausu diváků zazpíval v doprovodu orchestru upravenou skladbu od Vangelise s textem vyznání kraji pod Houskou od prof. Mazáčka.

      Po koncertě bývá čas k přátelskému setkání a popovídání u malého občerstvení před kostelem.

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 13.9.2009 Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 5.9.2004 Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 4.9.2005 Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 4.9.2005 Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 5.9.2010 Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, 15.9.2013
Závěrečné vystoupení Mužského pěveckého sboru z Blatců, 11.9.2016