Předvánoční setkání u betlémského světla

Kostel sv. Jakuba v Bořejově, 23. prosince od 15:30 hodin

Od roku 2003 se v kostele sv. Jakuba v Bořejově konají každoroční setkání u betlémského světla. V předvečer Štědrého dne, 23. prosince, se zde o půl čtvrté scházejí nejen členové obou občanských sdružení, podílejících se na obnově kostela (Drobné památky severních Čech a Pšovka, okrašlovací spolek Kokořínska), ale také řada stálých obyvatel a chalupářů z blízkého i vzdáleného okolí.

Setkání začíná krátkou bohoslužbou, kterou slouží zdejší farář, zpestřenou zpěvem adventních písní, koled, a obvykle i malým hudebním vystoupením. V posledních letech nám tak na flétnu a harmonium hrály Veronika a Kristýnka Pröllerovy nebo syn Tomáše Tichého. Tradičně zaznívají i kostelní varhany.
Předvánoční atmosféru umocňuje osvětlení kostela svíčkami s betlémským světlem, které každoročně přivážejí českolipští skauti. Po skončení bohoslužby si od nich každý může rozsvítit i své svíčky a lucerničky.

Se soumrakem zbývá čas ještě na příjemné popovídání před kostelem, spojené s ochutnávkou přineseného cukroví a svařeného vína pro zahřátí. Setkání je tradičně hojně navštěvované, v roce 2010 jsme napočítali asi 80 návštěvníků. Akce je volně přístupná a dobrovolné příspěvky se využívají na opravy kostela.

Zcela mimořádné bylo předvánoční setkání v roce 2013, kdy se v kostele sv. Jakuba sešlo přes 200 návštěvníků nejen proto, aby si domů odnesli Betlémské světlo, ale hlavně aby společně s ostatními vzpomněli na svého faráře, kamaráda a přítele, nedávno zesnulého Jana Nepomuka Jiřiště. Krátkou úvodní bohoslužbu tentokrát sloužil Páter Josef Rousek z Jestřebí, po ní za obě sdružení na Honzu zavzpomínali Mirek Pröller a Jana Šmídová, Tomáš Adam přečetl "Honzův pozdrav do Bořejova", na violoncello a flétnu zahrály Veronika a Kristýnka Pröllerovy a celý večer uzavřel zpěvem několika vánočních koled mužský sbor z Blatců.

V roce 2014 si do Bořejova pro Betlémské světlo přišlo přes 100 zájemců. Toto předvánoční setkání zpestřil zpěvem koled mužský pěvecký sbor z Blatců pod vedením prof. Mazáčka a na flétny zahrály Kristýna a Veronika Pröllerovy. Krátkou bohoslužbu vedl nový farář Kamil Škoda. Vzpomínalo se přitom i na zesnulého faráře Jana N. Jiřiště.