Brigády na úklidu kostela a jeho okolí

Kostel sv. Jakuba v Bořejově, obvykle v sobotu před Květnou nedělí nebo podle potřeby.

Kostel sv. Jakuba v Bořejově byl ještě na začátku 90. let 20. století kompletně vybavený a vyzdobený, ale po vykradení v něm zůstal jen dřevěný inventář - lavice, kazatelna, kostry oltářů, tribuna s varhanami a jeden obraz Krista. První brigády 19.7. a 23.8. 2003 byly proto zaměřeny hlavně na vyčištění a úklid prostoru kostela tak, aby se v něm opět mohly konat mše a kulturní vystoupení. Zároveň byl přilehlý hřbitov vyčištěn od náletu mladých stromků a křovin. Povalené náhrobky byly postaveny a otevřená hrobka zakryta, aby do ní nikdo nespadl. Dočištění hřbitova pokračovalo ještě 27. března 2004, kdy jsme bohužel museli staré náhrobky, stojící do té doby volně na ploše hřbitova, přenést ke kostelu a hřbitovní zdi, aby se nestávaly terčem vandalů. Prvních brigád se účastnilo kolem 15 - 20 členů občanských sdružení Drobné památky severních Čech a Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska.
Neobvyklá brigáda proběhla 27. srpna 2005, kdy jsme kromě úklidu kostela před blížícím se koncertem rozebírali varhany. S farářem Janem Nepomukem Jiřištěm přijel mistr varhanář p. Fajfr z Vysokého Mýta, pod jehož dohledem jsme z varhan vyjmuli velkou a těžkou vzdušnici, kterou bylo potřeba opravit a utěsnit v ní vzduchové kanálky k jednotlivým píšťalám. Protože do varhan nějaký čas zatékala voda, nepřekvapilo nás, že asi polovina z 68 vrutů nešla ručním nářadím vůbec uvolnit a tak musely být později odvrtány.

Dobrou duší bořejovského kostela se od počátku stala Irena Gosmanová ze Ždírce, která se starala nejen o úklid, ale i o květinovou výzdobu. Aby všechna práce nebyla jen na ní, domluvili jsme se, že jí 4. dubna 2009 pomůžeme s úklidem svatostánku před Velikonočními svátky. Starost o rodiče ale nakonec Ireně účast na brigádě znemožnila, takže jsme uklízeli bez ní. Celý kostel jsme po zimě provětrali a zbavili pavučin, zametli smetí, otřeli prach z lavic i oltáře a před kostelem jsme uklidili zbytky tašek po opravě střechy. Nakonec jsme kostel aspoň trochu vyzdobili větvičkami, květy a svíčkami, i když krásné Irenině květinové výzdobě jsme se vyrovnat nemohli.
Od té doby jezdíme kostel uklízet každý rok vždy před Květnou nedělí, která zahajuje sezónu bořejovských akcí. V sobotu 20. března 2010 se brigády zúčastnil také Tomáš ze sousedního domu a kromě kostela jsme uklidili i hromadu stěpky, která před kostelem zůstala po únorovém ošetření staré lípy.