Výstup na Sedlo u Úštěku po stopách B. Balbína

Neděle 24. 6. 2012

      Po sedmé jsme se vydali na svátek sv. Jana Křitele 24.6.2012, tentokrát v neděli, na vrch Sedlo, kam v roce 1679 (tedy před 333 lety) vystoupil se svými spolubratry Jezuity z Liběšic i vlastivědec Bohuslav Balbín, což popisuje ve své knize "Krásy a bohatství České země".
      Na srazu na lesním parkovišti nad Lovečkovicemi se nás v 19.00 hodin sešlo celkem jedenáct.
      Na vrcholu Sedla nás čekal vítr a kvůli oblakům jsme tentokrát západ slunce neviděli. Samozřejmě nechybělo čtení popisu výstupu B. Balbína na Sedlo z jeho knihy a malé občerstvení.