Posvěcení obnovené Schröterovy kaple u Brniště

Pátek 16. 5. 2008

      Po dokončení obnovy Schröterovy kaple na Kapellenbergu u Brniště na podzim loňského roku, kdy úplně zdevastovaná kaple byla znovu postavena, následovalo posvěcení této kaple farářem farnosti Brniště P. Václavem Horniakem. Posvěcení se konalo v pátek 16.05.2008 v 18.00 hodin na svátek sv. Jana Nepomuckého, jednoho ze dvou svatých, kterým je tato kaple zasvěcena (druhým je sv. Marek Evangelista). U kapličky se sešlo 35 účastníků, kteří si vyslechli kázání a zúčastnili se posvěcení kaple, oltáře i okolních polí, byla sloužena i mše svatá. Od kaple byl krásný rozhled do okolí a na kvetoucí pole, a po májové spršce byl i krásný západ slunce. Po mši a posvěcení kaple bylo pro příchozí připraveno malé občerstvení.

Svěcení Schröterovy kaple u Brniště Svěcení Schröterovy kaple u Brniště Svěcení Schröterovy kaple u Brniště