Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Smírčí kříž u obecního úřadu

Smírčí kříž - 1.10.2014 smírčí kříž

Katastr: Stružnice     Obec: Stružnice

Kříž stojí před obecním úřadem.

Historie:
      Smírčí kříž původně stál na okraji obce u domu č.p. 65, odkud byl v 90. letech 20. století nezákonně odvezen a později byl nalezen na soukromé zahradě v Ústí nad Labem.
      Po několikaletém úsilí se i s přispěním našeho spolku podařilo v roce 2014 vrátit památkově chráněný smírčí kříž zpět do Stružnice.

Historická Qiesserova fotografie kříže, 1937 (zdroj: archiv Děčín) Fotografie kříže v Ústí nad Labem - Střekově kolem roku 2012

 


Copyright (c) 2019    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/