Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž pod Kulichem

Kříž pod Kulichem kříž s kamenným soklem

Katastr: Krompach     Obec: Krompach

Kříž stojí asi 200 m jižně od vsi za bývalým kravínem u polní cesty poblíž silnice do Heřmanic.

Nutná oprava kříže:
      Zrestaurování, osazení odpadlé hlavice a doplnění odpovídajícího kovového kříže. Vyčištění podstavce a okolí.

 


Copyright (c) 2019    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/